Psychotherapiepraktijk Mak

Voor behandeling en persoonlijke groei

Vergoedingen

Voor 2021 heb ik contracten afgesloten met de volgende verzekeraars: VGZ, Achmea (oa. Interpolis, Zilverenkruis, FBTO), DSW, ONVZ, Caresq 

Bent u verzekerd bij een van de maatschappijen dan wordt uw psychotherapie geheel vergoed. Let wel op: Iedereen van 18 jaar en ouder heeft een verplicht eigen risico wat betreft zorgkosten, ongeacht het soort polis. Dat betekent dat u de eerste € 385,00 van de behandeling zelf betaalt.

Indien u een andere verzekeraar heeft of een hulpvraag heeft die niet vergoed word: 

De hoogte van de vergoeding (na eigen risico) door de zorgverzekeraar hangt af van uw verzekeringspolis: natura- of restitutiepolis. U heeft recht op 100% vergoeding bij een restitutiepolis. Let daarbij wel goed op: sommige verzekeraars noemen dat ze restitutiepolis verkopen maar vergoeden dan toch niet het gehele bedrag. Met een ander soort verzekering, zoals een naturaverzekering, worden de kosten voor 50 - 80% vergoed. De rest van het bedrag zult u in dat geval zelf moeten betalen. 

LET OP: Het is zeer aan te raden alvorens een traject bij mij te starten bij uw verzekeraar na te vragen wat de vergoeding is, hoeveel procent van het NZA-tarief uw verzekeraar vergoedt als u bij een ongecontracteerde zorgverlener in behandeling gaat, en wat de overige voorwaarden zijn. Dit om niet voor onvoorziene kosten te komen staan.

De tarieven die ik hanteer zijn conform de tarieven van de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit).

Betaling (let op vanaf 2022 nieuwe regels, zie ook kopje Nieuws)

U krijgt na afloop van de gehele behandeling, of uiterlijk na één jaar als de behandeling nog loopt, een factuur toegestuurd door mijn facturatieservice. U dient dus rechtstreeks aan mij te betalen.

Om voor vergoeding in aanmerking te komen, kunt u mijn factuur bij uw zorgverzekeraar indienen. Afhankelijk van uw polis, krijgt u alles of een deel van de kosten vergoed. Het niet vergoede deel komt voor uw eigen rekening. In dat laatste geval kan het verstandig om per sessie al een bedrag apart te zetten zodat ten tijde van de factuur  over genoeg middelen beschikt.

Zelf betalen

Indien er geen diagnose gesteld kan worden die door zorgverzekeraars vergoed wordt en u wilt toch psychotherapie ontvangen, dan geldt een tarief van €100,00 per sessie. Dat is 90% van het tarief dat NZa heeft vastgesteld voor onvergoede zorg. Deze kosten betaalt u geheel zelf.  


Kosten voor vergeten afspraken of te laat afzeggen (55 euro) kunt u niet declareren bij uw zorgverzekeraar en zult u ook rechtstreeks aan mij moeten betalen.  ‘No shows’ of te laat afgezegde afspraken worden namelijk niet vergoed door de zorgverzekering. Ik zal hier een aparte factuur voor sturen.

Verder lezen: Mijn behandeltarieven en betalingsvoorwaarden