Psychotherapiepraktijk Mak

Voor behandeling en persoonlijke groei

Nieuws

Wijziging bekostiging GGZ:

Vanaf 1 januari 2022 zal er een nieuw bekostigingssystematiek inwerking treden. Er zijn een aantal grote veranderingen in vergelijking met vorige jaren. Zo zal ik bijvoorbeeld eerder en vaker mogen declareren waar dat in huidige model pas aan het einde van de therapie kan. Ook zullen de rekeningen meer inzicht bieden in de geleverde diensten. 

Eind december 2021 eindigt het huidig bekostigingssysteem. Dit houdt in dat ik de lopende behandelingen per 31 december zal declareren bij u of uw verzekering. Vanaf 1 januari zal ik gebruik maken van de  nieuwe declaratiesystematiek. Een nadelig effect kan zijn dat u opnieuw eerst uw eigen risico moet aanspreken.            


Contractoverzicht 2021:

Voor 2021 heb ik een contract afgesloten met de volgende zorgverzekeraars: VGZ, Achmea (Zilveren Kruis, Achmea, Interpolis, FBTO, Avero, IAK, OZF, De Friesland, Pro lifeoa. Interpolis, Zilverenkruis), DSW, ONVZ, Caresq (Promovendum, BeSure, National Academic, Iptiq, EuCareoa).   

U kunt altijd met mij contact opnemen om te vragen of en in welke mate uw verzekering de behandeling zal vergoeden. 


Contractoverzicht 2022:

Voor 2022 heb ik een contract afgesloten met de volgende zorgverzekeraars: VGZ, DSW Ik vermoed dat er nog een paar verzekeraars bijkomen (status: september)