Psychotherapiepraktijk Mak

Voor behandeling en persoonlijke groei

Behandelaanbod

Bij psychotherapiepraktijk Mak kunt u terecht voor behandeling voor vergoede of onvergoede zorg. Mijn behandeling bestaat meestal uit psychotherapie. Voor collega's zijn er mogelijkheden voor leertherapie, coaching en supervisie (VGCT).

Psychotherapie

Psychotherapie is een effectieve gespreksbehandelmethode voor psychische stoornissen en problemen.  Psychotherapie is volgens de richtlijnen de eerste keuze behandeling bij angst-, stemmings- en persoonlijkheidsstoornissen. Het is de voorkeursbehandeling voor volwassenen en ouderen met zowel enkelvoudige als meervoudige, complexe psychische problematiek  en persoonlijkheidsproblematiek. Gesprekken tussen de cliënt(en) en de psychotherapeut staan centraal. De cliënt kan een individu, een (echt)paar of een groep zijn; (jong) volwassene of oudere. De behandelingen zijn kort als het kan en langdurig als dat nodig is, omdat bij sommige ernstige psychische problematiek het belangrijkste effect van de behandeling pas na ongeveer een jaar te behalen is. Ik voldoe als BIG-geregistreerde psychotherapeut aan de kwaliteitseisen die door de overheid zijn vastgesteld.

Vormen van psychotherapie
Een psychotherapeutische behandeling kent een vaste systematiek of consistentie in het hanteren van de therapeutische relatie met de cliënt. Maar dit kan op veel manieren vorm krijgen. Zo kan  psychotherapie  worden gegeven als ‘individuele’ psychotherapie, een groepspsychotherapie of een systeembehandeling waarbij ook uw naasten worden betrokken. De belangrijkste vormen van psychotherapie waarmee ik werk zijn:

- Cognitieve gedragstherapie (veder lezen: VGCT)

- EMDR (verder lezen: EMDR Vereniging)

- Psychodynamische therapie (oa Affectfobie therapie), (verder lezen: NVPP)

- Cliëntgerichte psychotherapie (oa Emotion Focused Therapy), (verder lezen: VPEP) 

- Positieve psychologie (oa Vat van zelfwaardering)   (lees verder)

Voor meer informatie over psychotherapie: Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie


Wanneer start ik geen behandeling op

Ik wil graag zo veel mogelijk mensen van dienst kunnen zijn. Echter op sommige gebieden heb ik te weinig expertise. Ook zijn bepaalde klachten van dien aard dat ik meen geen adequate hulp te kunnen bieden. Vaak kan ik in de telefonische screening al een eerste inschatting maken of ik u kan helpen. Een aantal zaken doe ik in de regel niet: ADHD coaching, behandeling van (ernstige) bipolaire of psychotische stoornissen, ernstige of acute suïcidaliteit (bij aanmelding), EMDR (na) behandeling die door een andere hulpverlener of instelling wordt uitbesteed, (ernstige) eetstoornissen, wanneer de klachten van dien aard zijn dat er meer nodig is dan ik als zelfstandig therapeut kan bieden.